Suche einschränken:
Zur Kasse

2033 Ergebnisse - Zeige 1 von 20.

MANUALUL CONTEMPORAN DE BERE TARE ME¿TE¿UG¿RIT

Valentina ¿u¿ea
MANUALUL CONTEMPORAN DE BERE TARE ME¿TE¿UG¿RIT
Salut¿ri, colegi bere, entuziäti ¿i c¿ut¿tori de excelen¿¿ în fabricarea berii! Bine äi venit în lumea vibrant¿ a ¿Manualului Contemporary Bere tare Me¿te¿ug¿rit", un compendiu conceput pentru a v¿ revolu¿iona experien¿a de fabricare a berii. Într-un peisaj în care fabricarea berii este atât o art¿, cât ¿i o ¿tiin¿¿, acest manual v¿ serve¿te drept päaport c¿tre un t¿râm în care tradi¿ia se întâlne¿te cu inoväia, iar berea clasic¿ este transfor...

CHF 53.50

GUSTURI ¿I POVESTI DIN SCO¿IA

Alberto Ni¿¿
GUSTURI ¿I POVESTI DIN SCO¿IA
Bine äi venit în lumea fermec¿toare a GUSTURI ¿I POVESTI DIN SCO¿IA, o c¿l¿torie culinar¿ care transcende obi¿nuitul ¿i v¿ cufund¿ în mötenirea bogat¿ ¿i aromat¿ a Caledonia. În aceast¿ carte de bucate, pornim într-o expedi¿ie gastronomic¿ prin peisajele uimitoare ¿i tapiseriile culturale ale Scöiei, unde fiecare fel de mâncare spune o poveste ¿i fiecare mu¿c¿tur¿ este o s¿rb¿toare a tradi¿iei, aromei ¿i spiritului Highlands. Pe m¿sur¿ ce în...

CHF 53.50

Esen¿e ale În¿elepciunii

Torres, Aldivan
Esen¿e ale În¿elepciunii
În¿elepciunea este un dar universal. Dar de la Creator pentru muritori. Trebuie s¿ cre¿tem ¿i s¿ absorbim cele mai bune experien¿e ale noastre. Trebuie s¿ reflect¿m ¿i s¿ analiz¿m aceste scurte înv¿¿¿turi ale acestei c¿r¿i. Trebuie s¿ ai grij¿ de individualitatea ta ¿i s¿ împ¿rt¿¿e¿ti sentimente bune. O carte despre în¿elepciune. Toat¿ lumea s-a n¿scut pentru a înv¿¿a ¿i a preda.

CHF 23.50

Curcubeu Junior, Culorile Pisicilor

Roy, Rainbow
Curcubeu Junior, Culorile Pisicilor
Bine äi venit în lumea încânt¿toare a "Curcubeu Junior: Culorile Pisicilor", o serie de c¿r¿i educäionale pentru copii, conceput¿ pentru a captiva min¿ile tinere în timp ce le introduce în spectrul vibrant de culori. În fiecare pagin¿, copiii î¿i vor înv¿¿a culorile prin asocierea pisicilor. Prin asocierea culorilor cu subiecte din lumea real¿, copiii învä¿ o varietate de abilit¿¿i, înv¿¿area contextual¿, îmbun¿t¿¿irea memoriei, înv¿¿area m...

CHF 21.50

Liceul De Dizabilit¿¿i

Montiel, Yonnela
Liceul De Dizabilit¿¿i
New York-ul acum îmbun¿t¿¿it, nu a fost întotdeauna äa.% Vegetäia a devenit toxic¿, animalele au murit cu zile, iar oamenii la fel. Pentru a opri acest demers vegetäia a fost înlocuit¿ cu asfalturile din metal pân¿ ce a devenit inexistent¿.   Pu¿inele animale r¿mase în viä¿ au fost modificate genetic ¿i hrânite cu alimente special concepute pentru a le men¿ine în viä¿. Inventatorii au creat legume artificiale pentru a îmbog¿¿i meniul alimentar...

CHF 34.50

Resurgen¿¿

Azubuike, Nkiru
Resurgen¿¿
Printre r¿m¿¿i¿ele dezolante ale unei lumi bolnave, cu p¿mântul marcat de biciul necru¿¿tor al opresiunii ¿i r¿sunând de strig¿tele jalnice ale dezn¿dejdii, o for¿¿ puternic¿ ¿i indomit¿ se treze¿te, ghidat¿ de mâinile sigure ale lui Amiri ¿i Serafina. Povestea care se desf¿¿oar¿ în fäa noastr¿ este ¿esut¿ în complexitatea labirintic¿ a unui t¿râm distopic în care simpla supravie¿uire necesit¿ o plimbare complicat¿ pe funambulescul pr¿pastiei ...

CHF 27.50

Host the Holy Ghost (Romanian edition)

Savchuk, Vladimir
Host the Holy Ghost (Romanian edition)
Your intimacy with the Holy Spirit is the key to boldness and boldness is the key to miracles. All believers in Christ have a relationship with the Holy Spirit, but not all believers have intimacy with Him. The Holy Spirit was sent to lead you deeper into the knowledge of the truth and give you the strength to overcome trials and the power to reach this world. In this book, Host the Holy Ghost, Pastor Vladimir Savchuk takes you on a journey t...

CHF 31.50

CARTEA DE CATEGORIE DE DESERTURI ENGLEZ¿ ULTIMATE

Olivia Pavel
CARTEA DE CATEGORIE DE DESERTURI ENGLEZ¿ ULTIMATE
Bine äi venit la ¿Cartea De Categorie De Deserturi Englez¿ Ultimate", päaportul dumneavoastr¿ c¿tre o c¿l¿torie delicioas¿ prin 100 de deserturi emblematice ale Angliei. Lumea fermec¿toare a dulciurilor engleze¿ti atrage, promi¿ând o explorare încânt¿toare a tradi¿iilor vechi de secole ¿i a inoväiilor moderne în domeniul fabric¿rii deserturilor. De la ceain¿riile ciudate ale zonei rurale pân¿ la brut¿riile pline de viä¿ din Londra, deserturile...

CHF 53.90

CARTEA DE DESERT VEGAN ULTIMEA

Valentina ¿u¿ea
CARTEA DE DESERT VEGAN ULTIMEA
Bun venit în Cartea De Desert Vegan Ultimea, unde ingredientele pe baz¿ de plante se transform¿ într-o simfonie de dulceä¿ ¿i compasiune. Aceast¿ carte de bucate nu este doar o colec¿ie de re¿ete, este o invitäie de a porni într-o c¿l¿torie delicioas¿, redefinind îns¿¿i esen¿a desertului. Indiferent dac¿ sunte¿i un pasionat experimentat de r¿sf¿¿ vegan sau doar v¿ scufundäi degetele în lumea deliciilor alimentate cu plante, consider¿ aceast¿ c...

CHF 54.90

CARTEA BIBLIA DE CROCHETE

Diana Angelica
CARTEA BIBLIA DE CROCHETE
Bun venit în lumea încânt¿toare a crochetelor! Aceast¿ carte de bucate este o s¿rb¿toare a uneia dintre cele mai versatile ¿i delicioase gust¿ri iubite de oameni de toate vârstele de pe tot globul. Indiferent dac¿ sunte¿i un buc¿tar experimentat sau un pasionat de g¿tit, aceast¿ colec¿ie de re¿ete de crochete v¿ va inspira s¿ creäi delicii delicioase care v¿ vor impresiona familia ¿i prietenii. Crochetele au o istorie bogat¿, originare din F...

CHF 56.50

BUC¿T¿REA ULTIMATE GRAHAM BISCUIT

Zoe Radu
BUC¿T¿REA ULTIMATE GRAHAM BISCUIT
Bine äi venit la ¿Buc¿t¿rea Ultimate Graham Biscuit: Descoperi¿i 100 de gust¿ri ¿i deserturi inovatoare cu Graham Biscuits". În lumea versatilit¿¿ii culinare, pu¿ine ingrediente se pot potrivi cu umilul biscuit Graham. Cu combinäia sa unic¿ de dulceä¿ ¿i crocant, biscui¿ii Graham nu sunt doar o gustare, ci o pânz¿ creativ¿ pentru a crea o gam¿ larg¿ de delicii delicioase. Aceast¿ carte de bucate este päaportul t¿u pentru a explora posibilit¿...

CHF 53.50

CARTEA DE BUCATE PERFECT¿ ÎN STIL MACHIATTO

Pavel Popa
CARTEA DE BUCATE PERFECT¿ ÎN STIL MACHIATTO
Bun venit, pasionäi ¿i cunosc¿tori de cafea, într-o c¿l¿torie care transcende obi¿nuitul ¿i se cufund¿ adânc în lumea bogat¿ ¿i îndr¿zneä¿ a aromelor machiatto. În t¿râmul cafelei, unde fiecare ceäc¿ este o pânz¿ care äteapt¿ s¿ fie pictat¿ cu nuan¿e de arom¿ ¿i gust, machiatto este un simbol al simplit¿¿ii ¿i elegan¿ei. ¿cartea de bucate perfect¿ în stil machiatto" v¿ invit¿ s¿ v¿ îmbun¿t¿¿i¿i experien¿a de cafea, deblocând poten¿ialul aceste...

CHF 53.50

Pokohan

Badea, Laurentiu M.
Pokohan
Pe meleaguri înv¿luite în aura fascinant¿ a miturilor ¿i legendelor, unde liniile dintre bine ¿i r¿u, dar ¿i dintre concret ¿i fantastic se între¿es într-o armonie enigmatic¿, Pokohan exploreaz¿ povestea captivant¿ despre metamorfoz¿, curaj ¿i puterea incontestabil¿ a iubirii. Desf¿¿urat în decorul pitoresc al insulelor din Japonia antic¿, înainte de unirea t¿râmurilor sub un singur nume, cu mult înainte de faimoasa epoc¿ feudal¿, acest dark f...

CHF 23.50

Domnul Personalit¿¿ii Tale

Torres, Aldivan
Domnul Personalit¿¿ii Tale
Trebuie s¿ fim st¿pâni ai personalit¿¿ii noastre, mae¿tri ai voin¿ei ¿i alegerilor noastre. Cartea descrie cultura nord-estului, o cultur¿ uitat¿ în Brazilia. Nord-estul brazilian este un loc încânt¿tor, plin de divertisment ¿i emöie. Este a cincea parte din eu sunt, o mare lucrare a seriei v¿z¿torul.

CHF 23.50

Cum s¿-¿i manipulezi (h)umanul

Jakab, Zoltan
Cum s¿-¿i manipulezi (h)umanul
Cum s¿-¿i manipulezi (h)umanul", este ghidul t¿u suprem pentru a st¿pâni arta manipul¿rii canine! Plonjeaz¿ cu botul înainte în lumea tacticilor de agitare a cozii ¿i învä¿ cum s¿-¿i faci humanul s¿ aduc¿, s¿ se rostogoleasc¿ ¿i s¿ fac¿ pe mortul (nu la propriu, desigur). Sir Barkington III, cu pedigree-ul s¿u regal ¿i cu anii de experien¿¿ în a-i face pe humani s¿ ofere recompense suplimentare, r¿stoarn¿ crochetele pe: - Cum s¿ detectezi când...

CHF 18.50

Istoria ¿¿rii Sfinte

Pintea, Calin
Istoria ¿¿rii Sfinte
Odat¿ întors din Israel, aveam s¿ afirm c¿ abia acolo am în¿eles Sfânta Scriptur¿, dar abia acum, citind cartea Jerusalem: The Biography lui Simon Sebag Montefiore, pot afirma c¿ am în¿eles ce înseamn¿ Israel, Ierusalim, Nazaret ... de ce acest teritoriu sc¿ldat în sânge este denumit P¿mântul Sfânt de to¿i reprezentan¿ii celor trei religii abrahamice ¿i de ce din tot acest teritoriu, adev¿rata sfin¿enie o are Ierusalimul. Asta ¿i pentru c¿ äa ...

CHF 39.90

CELE MAI BUNE PR¿JITURI NATURALE CARTE DE BUCATE

Vlad C¿T¿Lin
CELE MAI BUNE PR¿JITURI NATURALE CARTE DE BUCATE
Bun venit la cele mai bune pr¿jituri naturale carte de bucate, o c¿l¿torie culinar¿ conceput¿ pentru cei con¿tien¿i de s¿n¿tate care caut¿ echilibrul perfect între r¿sf¿¿ ¿i bun¿stare. Aceast¿ carte de bucate este o s¿rb¿toare a recompenselor oferite de natur¿, prezentând 100 de re¿ete de pr¿jituri s¿n¿toase care nu numai c¿ î¿i satisfac pofta de dulce, ci ¿i î¿i hr¿nesc corpul. Pe m¿sur¿ ce r¿sfoi¿i aceste pagini, preg¿ti¿i-v¿ s¿ descoperi¿i ...

CHF 53.90

Anotimpuri

Tudorache, Lauren¿iu
Anotimpuri
Fiecare vers este o c¿l¿torie distinct¿, o incursiune în esen¿a vie¿ii, surprinzând clipele efemere ¿i transformându-le într-o eternitate a cuvintelor. Prin fiecare strof¿, am încercat s¿ redau în¿elesurile profunde ale fiec¿rui anotimp, s¿ aduc la lumin¿ schimb¿rile subtile ale naturii ¿i ale sufletului meu.

CHF 32.50