Suche einschränken:
Zur Kasse

Ambitus

În Vergo se petrec o seam? de lucruri care bulverseaz? halucinant traiul locuitorilor. Dintr-odat?, în ora? nu mai moare nimeni. ?i nici nu se mai na?te nimeni. C?utarea unor explica?ii logice nu duce la nici un rezultat. În lipsa acestora, aproape toat? suflarea urbei alege o cale dezinhibatoare: petrecerile ?i dezm??ul. Cutumele, ordinea, chiar ?i credin?a intr? în disolu?ie. Ora?ul devine, oximoronic zis, un iad paradiziac. Un personaj cu o malforma?ie anatomic? f?r? precedent în cazuistica medical?, Tiber, este, se pare, cel care a generat haosul din Vergo. Un alt personaj, marchizul, o minte sistematic?, încearc? s? pun? într-o ecua?ie existen?ial? elementele care marcheaz? noua condi?ie uman? a vergonilor. Nu izbute?te, dar contureaz? în viziune proprie o anume stare viitoare a lucrurilor. La rîndul s?u, autorul nu propune nici o rezolvare, pentru c? scopul s?u a fost s? formuleze probleme, nu s? dea r?spunsuri. Cititorii îns? vor încerca s? g?seasc? unele.

CHF 18.50

Lieferbar

ISBN 9789734675609
Sprache rom
Seiten 248
Verlag Polirom
Jahr 2018

Kundenbewertungen

Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.