Suche einschränken:
Zur Kasse

File din arhiva indiferentei

Vianu, Ion

File din arhiva indiferentei

„Romanul lui Ion Vianu are un fir epic limpede. În acela?i timp, nu pu?ine sunt pasajele cu o înc?rc?tur? sapien?ial? succint ?i misterios formulat?, care dau stilului lui Ion Vianu o tensiune aforistic? ?i poematic?. Asemenea pasaje mi-au sugerat c? autorul ?tie despre om ?i abisurile lui, precum ?i despre lumea sacrului o mul?ime de taine ?i c? de?ine nu pu?ine certitudini. Unele module ale romanului chiar asta sunt, medita?ii ori interoga?ii pe teme biblice... Direct? ?i frumoas?, emo?ionant? prin ceea ce spune ?i prin ceea ce sugereaz?, Paramneziile lui Ion Vianu este o carte «coapt?» ca un fruct pe creang?. Ea distileaz? o experien?? de via?? în care biograficul ?i livrescul sunt contopite ?i ne pune în contact cu o personalitate de o mare distinc?ie sufleteasc? ?i de o mare îng?duin?? fa?? de tot ce înseamn? fenomenul uman.” (Marta Petreu) „Necredinciosul – o juc?rie romanesc? despre alteritate ?i despre procesul integr?rii eului. Prozatorul rotunje?te un ghem de semne ?i sensuri ?i arunc? cititorului un dumicat ispititor, incitant, rezistent la interpret?ri ultime, greu de ruminat f?r? rest... Povestitorul se joac? nest?pânit ?i inteligent cu ascult?torul?cititor ?i îl implic? în amestecul inepuizabil de pove?ti reale ?i inventate. De la arta deduc?iei la arta seduc?iei, Ion Vianu este, el însu?i, un admirabil cuceritor. De Curte?Veche.” (Irina Petra?)

CHF 19.50

Lieferbar

ISBN 9789734687558
Sprache rom
Seiten 264
Verlag Polirom
Jahr 2021

Kundenbewertungen

Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.